Erve Westenenk werkt aan een divers en multifunctioneel toekomstbestendig landbouwbedrijf waarvan de bodem in balans is.  We willen hiermee een bijdrage leveren aan een manier van landbouw die voedsel en grondstoffen productie combineert met natuurherstel en bruto nationaal geluk.

We geloven in toekomstbestendige landbouwbedrijven met  gezonde verdienmodellen die tot stand komen door samenwerkingen tussen boeren en niet boeren.  Veranderen van een systeem doen we met elkaar. Met meer boeren i.p.v minder boeren kunnen we impact maken met een nieuw landbouwsysteem dat borg staat voor een vitaal, sociaal, economisch en ecologisch platteland.

Gezondheid is ons grootste kapitaal, een gezonde samenleving start bij gezonde voeding en begint bij duurzaam bodembeheer. 

Betrouwbaar, transparant en plezier.

Scroll naar boven